Συνεδριακό Κέντρο ‘’ Φιλοξενία ‘’, Λευκωσία, Κύπρος Έναρξη εργασιών του Cyprus Film Summit 2018. // Filoxenia Conference Centre, Lefkosia, Cyprus Inauguration of the deliberations of the Cyprus Film Summit 2018.

OLIVEWOOD>>1-ый Кипрский кинематографический саммит 2018

Г-н Коккинос, от имени Председателя Совета директоров «InvestCyprus», поприветствовал участников 1-го Кипрского кинематографического саммита и отметил непревзойденные преимущества Кипра, как

Читать дальше

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг Кипра

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило государственный кредитный рейтинг (SGC) Кипра с «BB+» (Достаточный уровень кредитоспособности правительства) до «BBB-» (умеренно высокий

Читать дальше

Fitch Ratings изменило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Банка Кипра на положительный

Рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело свой прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (IDR) Банка Кипра (Bank of Cyprus, (BoC)) на положительный

Читать дальше

Fitch Ratings изменило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Банка Кипра на положительный.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело свой прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (IDR) Банка Кипра (Bank of Cyprus, (BoC)) на положительный

Читать дальше

Кипр располагает себя, как привлекательное место для инвестиций, в то время, как на горизонте замаячил Brexit

  Поскольку Франкфурт, Париж и Дублин соревнуются, кто станет новым центром финансовых услуг после Брексита, Кипр нацеливается на другую гонку:

Читать дальше

ФРП приветствует заявление о снижении оборонного налога на проценты по вкладам

Федерация работодателей и промышленников (ФРП или OEB) c удовлетворением приветствует заявление министра финансов о выполнении жестких требований от ФРП на

Читать дальше